ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ วันที่ 27 ม.ค. 2561(เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ วันที่ 27 ม.ค. 2561(เย็น)