ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม (กีฬาสาธิต) วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม (กีฬาสาธิต) วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo) ณ สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต