ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย วันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา 12.00 – 18.00 น.
ณ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายภานุวัฒน์ จิตอารี และ นายบุรินทร สุริยอมร คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพเด็ด! ดาบไทย การมอบเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 มกราคม 2561 (เช้า)
ณ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลการแข่งขัน ดาบไทย ประเภทดาบคู่หญิง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ด้วยคะแนน 1 ต่อ 0