ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา รายการ เขย่งก้าวกระโดด – หญิง วันที่ 27 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา รายการ เขย่งก้าวกระโดด – หญิง วันที่ 27 ม.ค.2561 (Official Photo)