ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นฝ่ายชนะ 10-9

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็ปไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ