ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo) 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)