ภาพบรรยากาศการแข่งขันยิงปืน ประเภทปืนยาวอัดลมหญิง วันที่ 27 มกราคม 2561(Official)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยิงปืน ประเภทปืนยาวอัดลมหญิง วันที่ 27 มกราคม 2561(Official)