ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร – หญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร – หญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Highlight

เอมิกา หิมะทองคำ ชนะเลิศเหรียญทอง รายการ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร – หญิง

ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต