ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดวันที่ 27 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายธีระพล สีดำ นายสุรศักดิ์ แตงเจริญ สื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hilight

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ฟ้า) ชนะ สถาบันการพลศึกษา (เขียว)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฟ้า) ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(เทา) 2-1 เซต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ฟ้า) ชนะ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ (เขียว) 2-0 เซต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฟ้า) ชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(เขียว)2-1 เซต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ(แดง) ชนะ มหาวิทยาลัยทักษิณ(ฟ้า) 2-0 เซต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม 2-0 เซต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(เขียว) ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยแอ็ด 2-0 เซต