ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. – ชาย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. – ชาย

วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo) เวลา 13.00 น

ณ สนาม มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มวยไทยแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. – ชาย คู่ที่ 2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นฝ่ายชนะ