ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬายูยิตสู วันที่ 27 มกราคม 2561