ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล วันที่ 25 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล วันที่ 25 มกราคม 2561 (เย็น)ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย สุทธิพงษ์ ศรีเมฆ นายวสิษฐ์พล ทองสว่าง นายระพีพัฒน์ เขียวบุษบง นายกฤษกร พิพัฒน์กิจคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ