ภาพบรรยากาศการแข่งหมากกระดาน วันที่ 27 ม.ค. 2561(เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งหมากกระดาน วันที่ 27 ม.ค.2561 เวลา 13.00-19.30 น.
ณ อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นาย สุทธิชาติ อินทรเกษตร คณะสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ