ภาพบรรยากาศการแข่งหมากกระดาน วันที่ 27 มกราคม 2561(บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งหมากกระดาน วันที่ 27 มกราคม 2561(บ่าย)