ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาบริดจ์

วันที่ 27 ม.ค. 2561 ช่วงเช้า ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น

ถ่ายภาพโดย นาย สุทธิชาติ อินทรเกษตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ