ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ยูยิตสู ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo )

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ยูยิตสู ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo ) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย นายอิศรพงษ์  พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่ที่ 1

นางสาวสุภวดี แก้วสระแสน  และ  นายธรรมนูญ โปไธสง

จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คู่ที่ 2

นางสาวอรภา เสนาธรรม  และ  นายจิรายุ วงศ์สวรรค์

จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี