ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน ประเภท ชายเดี่ยว คู่ที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน ประเภท ชายเดี่ยว คู่ที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ สนามแข่งขัน ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ถ่ายภาพโดย วรรัตน์ ศิริเลิศพรรณา
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ