ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด้ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด้ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เย็น)