ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 26 ม.ค. 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย อภิชัย รัตนสุภา, ชัยวัฒน์ ชมโชค, วัชรวีย์ กุณาวงค์, เอกชล ลำดวนหอม และพงษ์ศิริ ห่อกุล
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ