ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561
เอ็นดูเด็ก พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ แห่ง ทรูคอร์ปอเรชั่น ประกาศสนับสนุนระบบสื่อสารความเร็วสูงอาทิระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Corporate Internet แบนด์วิธขนาด 500 Mbps., อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง(Wi-Fi)ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยจะแข่งกันไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2561 …@