ภาพบรรยากาศพิธีเปิดเพาะกาย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดเพาะกาย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เย็น)