มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561
สุภวดี แก้วสระแสน จับคู่กับ ธรรมนูญ โปไธสง สองนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย จาก ม.เกษมบัณฑิต โชว์ทักษะ การต่อสู้ก่อนชนะคู่ของ ม.กรุงเทพธนบุรี คว้าเหรียญทองยูยิตสู ศิลปะการต่อสู้ คู่ผสม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ที่ มทร.ธัญบุรี คลองหก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 มกราคม