ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายกฤษดา ยังสุข และ นายอิทธิพัฒน์ เอกจำนงค์คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ