ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561
กลุ่มทรู จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วางระบบสื่อสารความเร็วสูง สนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดย กลุ่มทรู สนับสนุนระบบการสื่อสารความเร็วสูงในการจัดการแข่งขัน “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Corporate Internet แบนด์วิดธ์ขนาด 500 Mbps., อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ครอบคลุมทั่วพื้นที่ที่ใช้จัดการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัย และ Wi-Fi จำนวน 300 Accounts สำหรับใช้งานตลอดการแข่งขัน พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ เชื่อมต่อเครือข่ายทรูมูฟ เอช 4G นอกจากนี้ ยังเตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันให้ติดตามชมและเชียร์นักกีฬาผ่านแอพพลิเคชัน “ทรูไอดี” อีกด้วย