ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้ชาย วันที่ 27 ม.ค.2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้ชาย วันที่ 27 ม.ค.2561 (เช้า)

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย นายระพีพัฒน์ เขียวบุษบง, ภูมินทร์ อินคุ้ม , สมสกุล เทียนชัย

จัดทำอัลบั้มโดย  นางสาวเบญธิญา วะรินทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ