ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เช้า)