เปิดใหญ่ เวทีเพาะกาย อวดกล้ามแน่น

ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2561

เปิดสนามการแข่งขันกีฬาเพาะกาย ได้รับความสนใจจากนักกีฬาเพาะกายหลายสถาบัน ขึ้นชิงชัย แน่นเวที โดยในการแข่งขันครั้งชิงชัยทั้งหมด 12 เหรียญทอง ณ โดมวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี