ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพาะกาย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (ดึก)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพาะกาย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (ดึก)