ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ อาคารเกษมสันต์ สโมสร หอพักนักศึกษา มทร.ธ