ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ฮอกกี้ชาย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ฮอกกี้ ชาย วันที่ 27 มกราคม 2561 (เย็น) ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย วัชรีวย์ กุณาวงค์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย อิศรพงษ์  พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสถาบันการพลศึกษา ชนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3-1
มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2-0