ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้หญิงวันที่ 27 ม.ค.2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้หญิง วันที่ 27 ม.ค.2561 (เช้า)

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย นายระพีพัฒน์ เขียวบุษบง, นายภูมินทร์ อินคุ้ม , นายสมสกุล เทียนชัย

จัดทำอัลบั้มโดย  นางสาวเบญธิญา วะรินทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hightling

คู่ที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะ มหาวิทยาลัยบรูพา ด้วยคะแนน 4-0
คู่ที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยคะแนน 4-0