ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้หญิง วันที่ 27 ม.ค.2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้หญิง วันที่ 27 ม.ค.2561 (เช้า)