ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสประเภท ชายคู่ วันที่ 28 ม.ค. 2561  (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสประเภท ชายคู่
วันที่ 28 ม.ค. 2561  (Official Photo)