ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส วันที่ 28 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 12.00 – 18.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย  นายนายกฤษดา ยังสุข และ นายอิทธิพัฒน์ เอกจำนงค์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ