ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสประเภท หญิงเดี่ยว วันที่ 28 ม.ค. 2561  (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสประเภท หญิงเดี่ยว
วันที่ 28 ม.ค. 2561  (Official Photo)