ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสประเภท หญิงคู่ วันที่ 28 ม.ค. 2561  (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสประเภท หญิงคู่
วันที่ 28 ม.ค. 2561  (Official Photo)