ภาพเด็ด! การแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด วันที่ 28 มกราคม 2561

ภาพเด็ด! การแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด วันที่ 28 มกราคม 2561 (Official Photo)
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี