สถิติใหม่ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กรีฑา)

สถิติใหม่ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กรีฑา)

รายการ กรีฑา ขว้างค้อน – ชาย

รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 1/28/2018 เวลา 13:00 น.

มทร.ธ สนามกีฬากลาง

รายการ กรีฑา ขว้างค้อน – ชาย

กิตติพงศ์ บุญมาวัน สังกัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทำรายสถิติเดิมจาก 56.33 โดยมีสถิติใหม่อยู่ที่ 61.39

รายการ กรีฑา ขว้างค้อน – หญิง สถิติเดิมจาก 55.13

มิ่งกมล คุมผล สังกัด สถาบันการพลศึกษา

ทำรายสถิติเดิมโดยมีสถิติใหม่อยู่ที่ 61.39

ปานวาส กิมสร้าง สังกัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทำรายสถิติเดิมโดยมีสถิติใหม่อยู่ที่ 56.14