ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด ประเภท ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว วันที่ 28 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันคาราเต้-โด ประเภท ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว วันที่ 28 มกราคม 2561 (เย็น)

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถ่ายภาพโดย

นายชัยวัฒน์ ก้อนแก้ว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Highlight

ได้เหรียญทอง นายสิรวิชญ์ สว่างศรี นักกีฬาจาก ม.กรุงเทพธนบุรี เอาชนะนักกีฬา จาก สถาบันการพลศึกษา 6 : 3

ในการแข่งขันคาราเต้-โดประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 55 กก.

ได้เหรียญทอง นางสาวชัญญานช ชีพเป็นสุข นักกีฬา จาก สถาบันการพลศึกษา เอาชนะ นักกีฬาจาก ม.รัตนบัณฑิต ด้วยคะแนน 2 : 2 (ชนะแต้มแรก) ในการแข่งขันคาราเต้-โดประเภทต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 55 กก.

สาวปวีณา รักษาชาติ นักกีฬาจาก ม.รัตนบัณฑิต เอาชนะ นักกีฬา จาก ม.จุฬาลงกรณ์ โดยการชนะฟาล์ว

ขณะที่แต้มโดนนำ 1 : 3 จึงคว้าเหรียญทอง ในการแข่งขันคาราเต้-โดประเภทต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.