ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 – 18.00 น.
ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาวกันติชา แผ้วพลสง, นายพุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์ และนายสาริน พูนเพ็ชรประดับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขันประเภททีมคู่ชาย
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และวิทยาลัยบันฑิตเอเชีย