ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ฟลายเวท – หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. วันที่ 28 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ฟลายเวท – หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. วันที่ 28 มกราคม 2561 (เย็น) ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจุฑามาศ จิตรพงศ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะคะแนนรุ่นฟลายเวท – หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก