ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ IPE vs RMUTP วันที่ 28 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 28 ม.ค.2561 (Official Photo) ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันการพลศึกษา พบกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมคู่ ชาย สถาบันการพลศึกษา ชนะ