ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ IPE vs RMUTP วันที่ 28 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ IPE vs RMUTP วันที่ 28 ม.ค.2561 (Official Photo)