เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
มวยไทย “ขุนศึกตะกูลหยาง” ที่เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 18.30 น.
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” ที่ จ.นครนายก เวลา 08.00 น.
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ที่มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา 08.00 น.