ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท – ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. วันที่ 28 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท – ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. วันที่ 28 มกราคม 2561 ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวุฒิชัย ยุระชัย จากมหาวิทยาลัยเกษมบันฑิต ชนะ KO รุ่นฟลายเวท – ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.