ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภท shooting บุคคลชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภท shooting บุคคลชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายธนากร สังข์แก้ว จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นผู้ชนะ เปตอง ประเภท shooting

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ