ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท กรรเชียง 200 เมตรชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official)

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท กรรเชียง 200 เมตรชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official)