ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร ชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official)  ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร ชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561(Official) 
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์