ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo)

 ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล ประเภททีมชาย สาย M24 คู่ที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ VS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 15.00 น.
ณ สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 – 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย