ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 28 ม.ค. 2561(เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 28 ม.ค. 2561(เย็น)